DAWN OF THE HYPE - Sự tiếp nối của thời đại Phục Hưng


Tiếp nối Series về văn hóa, nghệ thuật trong thời đại Phục Hưng, TOBI® STREETWEAR muốn truyền tải nhiều hơn về bối cảnh lịch sử hình thành, văn hóa và ý nghĩa của thời đại nhằm khắc họa rõ nét cuộc sống hiện hữu mà con người đã từng trải qua.


DAWN OF THE HYPE - Sự tiếp nối của thời đại Phục Hưng.


Lấy cảm hứng từ vị thần ARES - Thần Chiến Tranh trong Thần Thoại Hy Lạp,  TOBI® STREETWEAR muốn tái hiện lại hình ảnh cực hoành của những trận chiến kinh điển thuộc giai thoại lúc bấy giờ. Chúng tôi nghĩ rằng, không còn gì tuyệt vời hơn bằng việc “định nghĩa” nét đẹp của mĩ thuật Phục Hưng bằng những hình ảnh chân thực được khắc họa trên chính sản phẩm của mình.


<<DAWN OF THE HYPE Collection>>
TOBI® STREETWEAR: DAWN OF THE HYPE S/S19

Quốc Quốc

23/05/2020