Guideline Membership

Để đăng ký tài khoản Membership TOBI bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở giao diện màn hình chính bạn click vào biểu tượng Membership gốc trái màn hình:

Bước 2: Đăng ký thành viên.

Click vào mục: "Đăng ký" ở bên dưới.

Bước 3: Thông tin đăng ký của bạn.


Bước 4: Xác thực bạn không phải là "robot".


*Bạn đã đăng ký thành công!

Đây là giao diện lịch sử mua hàng của bạn. Đừng click vào "Đăng xuất" nhé!

*Bạn trở lại màn hình chính và click vào biểu tượng Membership:

*Ở giao diện này bạn Tích điểm theo các chương trình TOBI đưa ra và Đổi các phần quà hấp dẫn nha.