E-COMMERCE

“Tự hào tạo ra sản phẩm mang thương hiệu do người Việt đảm trách"

Chúng tôi sẽ không ra mắt bất cứ sản phẩm nào nếu không tự hào và rung cảm về nó.  

SOCIAL MEDIA

"Khía cạnh thẩm mỹ của sự tối giản"

Tinh thần thiết kế của TOBI được thượng tôn trong câu “God is in the details"

STORE

“Tinh thần người trẻ Việt Nam"


Chúng tôi sẽ không ra mắt bất cứ sản phẩm nào nếu không tự hào và rung cảm về nó.

ABOUT US

TOBI® Streetwear được thành lập vào năm 2015 tại Sài Gòn, Việt Nam - là một Local Streetwear Brand về Menswear

TOBI [ to-bi ] / ˈtɒ bi: /  
 /noun/The Original Based Inspiration  /description/ Cảm hứng từ những điều nguyên bản [sơ khởi]